Avfall och miljö byggnader

Lösningar för återvinning

 

 

I en ständigt mer miljömedveten värld producerar Rubb AB flexibla hallar och anläggningar för avfallshantering och återvinning. Våra lösningar har flexibiliteten att tillgodoser alla krav på avfall och återvinning.

 

Till en målmedveten bransch levererar Rubb byggnader och hallar som gör att avfall kan tömmas, hanteras, lagras och vidareförädlas i torra miljöer, skyddat för väder och vind.

 

Rubb kan erbjuda specialdesignade anlägg for avfallshantering, avfallsåtervinning och stationer för transport av avfall som att lösa specifika lagrings-, hanterings- eller förädlingsbehov.

 

Vårt transparenta pvc-tak erbjuder en ljus och energieffektiv taklösning som bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

 

Rubb kan även erbjuda miljöanlägg for att förhindra luftburen damm- och luktförorening, samt förhindra framväxt av alger i vattenförsörjning och många andra bruksområden inom miljö.

 

Rubb producerar flexibla byggnadslösningar och överbygg till tankar och rensningsanlägg for å förhindra miljöförorening av lagrade vätskor/material. Rubbs flexible byggnadslösningar kan även användas till att bevara miljöfarligt avfall som asbest och annat. Dessa lösningar kan förseglas helt för att skapa en miljö med undertryck i tanken eller behållaren.

 

 

Teknologi för skydd av infrastruktur till vattenrensning

 

Rubb AB kan erbjuda en rad flexibla byggnadslösningar och säkra uppsamlingslösningar för vattenreningsprojekt, inkluderad vattenförsörjning, behandling, lagring och förvaltning av rent vatten.

 

Vart enkelt överbygg är producerat genom att varmgalvanisera stålramen efter produktion för att försäkra att ramverket inte rostar. Det galvaniserade stålet kan i tillägg skyddas med ett lag epoxyfärg. Hela ramen täcks därefter med Rubbs PVC-lösningar.

 

Företag inom vattenbehandling och vattenförvaltning använder många av Rubbs byggnadslösningar vid flertal anlägg världen över. Med en specialanpassad design och beprövade metoder är de flesta utfordringar möjliga att lösa med vår design. Rubbs hållbara lösningar med motstånd mot rost/korrodering passar utmärkt i denne branschen.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Lagerhall for resirkulering av avfall

Indre Hordaland Miljøverk

FX Type

 

Hallen skall användas som miljöstation / avfallsplats för Voss med omnejd och är levererad med takventilation från Rubb.

 

 

hias Lagerhall for resirkulering av avfall

Hias Brumunddal

NV Type

 

Detta är en Rubbhall typ NV som är 10m bred x 9m lång med 3m sidovägg. .

 

 

extendable Avfallshåndteringshall

Ålesund County

NV Type

 

Detta är en 20m bred x 30m lång NV typ Rubbhall som nyligen blev förlängd med 9 meter