Flyghangar

 

 

Rubb är en ledande producent av tillfälliga och permanenta dukklädda flyghangarer, faciliteter för flygfrakt, byggnader för underhåll av flyg och helikoptrar, lagerbyggnader och luftfartshangarer.

 

Högkvalitativa flyghangarer

 

Många lufthamnar, flygbolag, servicebolag inom luftfart och militära organisationer har erfaret stora fördelar med de specialdesignade, högkvalitativa flyghangarerna från Rubb. Rubb har vid sin avdelning för luftfart visat att de kan leverera flexibla och kostnadseffektiva lösningar, snabbt och helt monterade. Rubbs hallar används i dag av en rad företag inom luftfart, civil och militär för att skydda flyg och helikoptrar.

 

Funktionella luftfartshangarer

 

Rubb har med sina luftfartshangarer den, goda lösningen för lagring och underhåll av helikoptrar och flyg. Rubbs hangarer erbjuder funktionella lösningar för såväl civil som militäre verksamhet för lagring av material och utvidgning av terminaler, tillfälligt eller permanent.

 

I Storbritannien har Rubb försörjt det brittiska luftförsvaret med lösningar för snabbt uppsatta (EFASS) militära luftfartshangarer i de senaste 30 åren. Nu levererar Rubb lösningar för luftfartshangarer även till försvaret i Canada, USA och Förenade Arabemiraten. Alla våra luftfartshangarer är designade för att motstå krävande förhållanden i konfliktområden. Även är många av Rubbs hangarer använda i Afghanistan. Se militära flyhangarer för mer information om vårt EFASS-system.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Luftfarts hangar

Røros Flyservice

FX Type

 

Rubb har levererat en Rubb Thermohall Type FX som flyghangar till Røros Flyservice AS. Hangaren er 30m bred x 30m lång med 6m sidovägg.