Hallar för förädling av biomassa

Hallar för biomassa

 

 

Rubb producerar anpassade hallar för biomassa till bland annat företag inom förnybar energi, bioenergi. Våra hallar erbjuder lösningar för processning av material, hantering av bulkvaror och lagring.

 

Rubb är leverantör av byggnadslösningar till företag inom energi, gruvdrift, utvinning av mineraler, avfallshantering och återvinning. Även hallar för hamnar och industrier. Genom åren har Rubb levererat flexibla byggnader till verksamheter inom förnybar energi, alternativa bränslemedel och biomassaenergi.

 

Rubbs lagringslösningar för bioenergi/biomassa har hjälpt många företag med anknytning till biomassaprocesser och på så sätt hjälpt till att sköta produktion i anpassad miljö samt hantering och lagring av bulkvaror. Våra tekniker erbjuder expertis och erfarenhet inom utformning, produktion och konstruktion av storskaliga byggnader for biomassa.

 

En kontinuerlig utveckling av våra hallar for biomassa säkerställer att Rubb kan möta marknadens krav på ett bra sätt. Erfarenhet och en flexibel och lösningsorienterad inställning gör att vi effektivt löser utfordringar samt möter ändringar, behov och krav snabbt. Det säkrar goda och kostnadseffektiva resultat.

 

Våra unika och anpassade lösningar gör att Rubb kan hantera alla typer av projekt, stora och små, från designfasen till produktion och konstruktion av stora nye anlägg, samt till att utvidga existerande anläggningar.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

biomass processing and storage warehouse

E.ON Energy Biomass Facility

BVC Type

 

Rubb worked with AJS Contracts Ltd to provide its tallest structure to date and first biomass fuel processing and storage facility to energy giant E.ON UK.