Hamnlager och Hammagasin

 

 

Rubb AB producerar lagerbyggnader för användning i hamnområden, även till lagring av bland annat olika typer av bulkvaror. Byggnaderna kan specialdesignas för att tillgodose en rad olika sätt att hantera bulkmaterial. Flytt och utbyggnad av hamn lager är enkelt och kostnadseffektivt.

 

Rubb använder en PVC-membranduk av mycket god kvalitet som klädsel till hallarna. Det medför att våra lagerbyggnader för användning i hamnar tål förhållanden även i marina miljöer

 

Rubbs hamnbyggnader kan täcka stora ytor under tak, eventuellt med öppna gavellösningar. Hallarna är upplysta av naturlig ljus genom att Rubbs transparenta taksystem släpper igenom ljuset. Detta för med sig en ljusare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö än vad man uppnår med traditionella lagerbyggnader. Rubbs tillfälliga, flyttbara byggnader erbjuder goda och flexibla lösningar för våra kunder då de enkelt och snabbt kan förändras eller flyttas för att lösa behovsändringar i hamnen.

 

Rubbs byggnader och hallar är ideala för användning som lagerbyggnader för ett brett urval av varor och material, även de som är känsliga eller farliga. Rubbs temperaturreglerade hamnbyggnader med vårt Thermohallkoncept kan utrustas med avfuktningssystem och utrustning för att hantera olika bulkvaror, för att skydda värdefulla råvaror och material från tuffa marina klimatförhållanden.

 

Rubbs byggnader för maritim verksamhet används världen runt för att skydda produktionen vid bland annat skeppsvarv mot besvärliga väderförhållanden. Rubbs lösningar för maritima byggnader och hallar erbjuder även system för lagring och servicearbete ombord på skepp och pråmar.

 

I tillägg till att våra produkter är anpassade skeppsvarv och maritimt servicearbete producerar vi även specialanpassade lösningar för överbyggnad av skepp.

 

Rubbs maritima överbyggnadsslösningar erbjuder bra lösningar för lagring och underhåll på skeppsvarv och ombord på skepp. Rubb erbjuder även temperaturreglerade plasthallar och lagerhallar för bulkmaterial för användning i hamnar.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

 Maritimt Lagerbygg

Vikenco

FX Type

 

Nyligen levererade Rubb en Thermohall till Vikenco på Aukra. Hallen är 15m bred x 30m lång och har dörr i sidan samt inre skiljevägg.

 

 

Skipsverft plasterhall

Ulstein Verft

NV Type

 

Rubb AB har levererat en Rubbhall till Ulstein Verft som är en del av Ulstein Gruppen.

 

 

marine Lagerbygg

CCB Coast Base

NV Type

 

Rubb har levererat en Rubbhall typ NV 20m bred x 39m lång med 4m sidovägg till CCB Kustbas på Ågotnes..