Avfalls- och miljöbyggnader

Lösningar för återvinning

 

 

Med större och större fokus på miljömedveten ser Rubb till att producera högkvalitativa hallar och anläggningar för avfallshantering och återvinning. Våra flexibla lösningar tillgodoser alla de krav som finns på återvinning och hantering av avfall.

 

I våra hallar möjliggörs för hantering, tömning, lagring och vidareförädling av avfall fullt ut i en torr miljö, skyddat från både väder och vind. Rubb kan även erbjuda specialdesignade anläggningar för återvinning och stationer för transport av avfall. Våra lösningar kan hantera en stor mängd behov inom lagring, hantering och förädling.

 

Vår något transparenta PVC-duk släpper igenom tillräckligt med solljus för att bidra till en bättre arbetsmiljö och är på så sätt en ännu mer energieffektiv lösning.

 

En av våra miljöanläggningar kan sedan hjälpa till att förhindra luftburen damm- och luktförorening, samtidigt som det kan förhindra tillväxten av alger i vattenförsörjning. Vi kan även leverera flexibla byggnadslösningar och överliggande konstruktioner till tankar och reningsanläggningar för att förhindra miljöföroreningar av lagrade material.

 

De uppfyller även kraven för förvaring och hantering av miljöfarligt avfall som exempelvis asbest. Och vid behov kan de även förseglas helt för att skapa en miljö med undertryck i tanken eller behållaren.

 

 

Teknologi för skydd av infrastruktur till vattenrening

 

Rubb AB kan erbjuda en rad flexibla och säkra uppsamlings- och byggnadslösningar för vattenreningsprojekt, inkluderad vattenförsörjning, behandling, lagring och förvaltning av rent vatten.

 

Företag inom vattenbehandling och vattenförvaltning världen över använder många av Rubbs byggnadslösningar i sina anläggningar. Med vår specialanpassad design och beprövade metoder är de flesta utmaningar möjliga att lösa. Rubbs hållbara lösningar med motstånd mot rost/korrosion passar utmärkt i denna branschen.

 

Tveka inte att höra av er redan idag för att få reda på mer om hur våra lösningar kan anpassas efter ert behov.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Lagerhall for resirkulering av avfall

Indre Hordaland Miljøverk

FX Type

 

Hallen skall användas som miljöstation / avfallsplats för Voss med omnejd och är levererad med takventilation från Rubb.

 

 

hias Lagerhall for resirkulering av avfall

Hias Brumunddal

NV Type

 

Detta är en Rubbhall typ NV som är 10m bred x 9m lång med 3m sidovägg. .

 

 

extendable Avfallshåndteringshall

Ålesund County

NV Type

 

Detta är en 20m bred x 30m lång NV typ Rubbhall som nyligen blev förlängd med 9 meter