Hallar för förädling av biomassa

Hallar för biomassa

 

 

Rubb producerar anpassade hallar för biomassa för föreag inom bioenergi, förnybar energi och liknande.Våra hallar inkluderar lösningar för bland annat processering av material, hantering av bulkvaror och lagring av dessa.

 

Rubbs byggnadslösningar används av många olika företag inom en mängd olika branscher. En av dessa satsningar är flexibla byggnader för verksamheter inom biomassaenergi, förnybar energi och alternativa bränslemedel.

 

Våra lagringslösningar har hjälpt flera företag med anknytningar till biomassaprocesser med att sköta produktion, hantering och lagring av material i mer anpassade miljöer. De tekniker, den expertis och de erfarenheter vi erbjuder inom utformning, produktion och konstruktion av storskaliga byggnader kan hjälpa alla företag inom denna bransch på mer än ett sätt.

 

Genom kontinuerlig utveckling av våra hallar för biomassa säkerställer Rubb att vi kan möta marknadens alla krav på ett bra sätt. Med vår erfarenhet och den flexibla, lösningsorienterade inställningen vi har betyder att vi på ett effektivt sätt kan lösa utmaningar samtidigt som vi bemöter behov, krav och förändringar på ett snabbt sätt. Vi kan på så sätt säkra inte bara goda utan även kostnadseffektiva resultat.

 

En rubb lagerhall konstrueras med höga väggar och utan behov av invändiga stolpar. Detta betyder att lagerutrymmets volym kan optimeras på ett sätt som sällan är möjligt i en konventionell byggnad.

 

Vår produkt är inte bara unik utan även anpassningsbar. Rubbs hallar kan därmed användas i alla sorters projekt, både stora och små, ändra från designfasen till produktion och konstruktion på plats. Det gör det även möjligt att expandera existerande anläggar för att fylla växande behov.

 

Har ni några frågor om våra hallar för biomassa är det bara att kontakta oss så kan vi förklara hur Rubbs hallar kan anpassas efter er verksamhet och fylla era behov.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

biomass processing and storage warehouse

E.ON Energy Biomass Facility

BVC Type

 

Rubb worked with AJS Contracts Ltd to provide its tallest structure to date and first biomass fuel processing and storage facility to energy giant E.ON UK.