Thermohall till Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige

 

 

 Sabeiska Samfundet

 

 

Rubb levererar en Thermohall till Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige

 


 

Det Mandeiska sabeiska samfundet är ett trossamfund som samlar mandéer bosatta i Sverige. Mandéerna är en folkgrupp med gemensam religion, språk, kultur och historia vars rötter man hittar i nuvarande Irak och Iran.

 

Rubb fick möjligheten att leverera en Thermohall på 10x13m med 50mm obrännbar isolering. Thermohallen kommer främst att nyttjas i samband med dop och liknande ceremonier som utförs året om. Vill du veta mer? Kontakta ansvarig säljare för ytterligare information.