Thermohall till Vattenfall

 

 

Forskningsanläggning

 

 

Forskningsanläggning till Vattenfall för fiskodling.

 


 

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. Vattenfall producerar värme och energi från energikällorna vind, vatten, sol, biomassa, kärnkraft, kol och gas.

 

För att kunna forska på hur fiskar påverkas fick Rubb möjligheten att leverera en Thermohall. Thermohallen levererades med värme, ventilationsanläggning, anpassad belysning samt en obrännbar isolering om 50mm.

 

Flexibiliteten med en Thermohall gör att den lämpar sig för många olika användningsområden, så som exempelvis för forskning. Vill du veta mer? Kontakta vår ansvarige säljare.