Uthyrning av lagerhallar och byggnader

 

 

Frihet och ekonomisk förutsägbarhet

 

Genom att hyra en lagerhall eller byggnad ges byggherren frihet och ekonomisk förutsägbarhet. Detta koncept ger våra kunder stor frihet i förhållande till uppförande och ändringar av bygget, förutsägbarhet kring kostnader, möjligheten att koncentrera sig om kärnverksamheten och en kostnadsbesparande bygglösning. Alla underhållskostnader är inkluderade i hyresavtalet.

 

 

Tälthallar för alla behov

 

Hallmaker Lokaluthyrning driver all uthyrning av lagerbyggnader, affärsbygg och idrottsbygg. Huvudprodukten är uthyrning av duk- och stålhallar. Företaget hyr ut hallar som utvecklas tillsammans med byggherren och placeras på byggherrens tomt.

 

 

Stålhaller

 

Vi levererar standardhallar anpassade för den nordiska marknaden. Vi har standardiserat våra hallar till 6 olika bräddar 10-12-15-20-25-30 m. Höjden är avhängig varje bredd och rör sig från 4,2 till 6,0m. Ut över detta kan du välja byggets längd, dörrar, fönster, portar etc.

 

 

Dukhallar

 

Vi hyr ut plasthallar for alla behov

 

Allt blir producerat efter dina mått med kort leveranstid. Vi kan erbjuda en rad olika lösningar inom plasthallar med produkter som ger ökad flexibilitet med skräddarsydda lösningar till precis ditt företag. Dukhallarna är beräknade som ventilerade torrluftslager eller isolerade produktionshallar.

 

 

Varm - eller kyllager

 

Vi producerar och monterar många olika former för varmlager eller kyllager. RUBB kyllager kan levereras med avfuktning, fläktar eller ventilluckor. I vårt patenterade isoleringssystem med invändiga PVC kasetter används Gulfiber som isolering. Energiförbrukningen reduceras med upp till 70 % i förhållande till traditionella plasthallar.

 

 

Fördelar genom att hyra:

 

Osäkerhet om projektets varighet belastar inte egenkapital. Man frigör driftskapital som kan användas till andra inkomstbringande föremål. Enkel budgetering och räkenskapsföring. Hyran kostnadsförs i resultaträkningen.t

 

 

Ta kontakt med oss om et godt tilbud på hyra»