Ansvarsfriskrivning

Om att använda denna nätsida

 

Vid användning av denna nätsida accepterar du alla villkoren i denna ansvarsfriskrivning. Om du inte går med på allt i detta bör du inte använda denna nätsida.

 

 

Garantier och ansvar

 

Medan alla ansträngningar är gjorda för att säkra att innehållet på dessa websidor är korrekta är nätsidan levererat "som den är". Rubb ger inga garantier i forhållande till noggrannheten eller fullständigheten av informationen som finns på nätsidan. Trots att innehållet på denna nätsida är given i god tro kan vi inte garantera att informationen kan hållas uppdaterad, vara sann och inte vilseledande, eller att denna nätsida alltid kan vara tillgänglig för bruk.

 

Vi garanterar inte att servrarna som gör denna nätsida tillgänglig vill vara fria från virus eller annat. Du accepterar att det är ditt ansvar att sörja för tillräcklig skydd mot sådana hot. Vi tillråder att scanna alla filer innan du tankar ner.

 

Inget på denna nätsida bör tas för att utgöra fackmässiga råd eller en formell anbefallning, och vi utesluter alla garantier knutna till innehåll och bruk av denna nätsida.

 

Inte vid något tillfälle vill Rubb vara ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följdskador eller speciella skador av vad slag det vara må, inklusive ansvar utan begränsning, som följd av tapp av förtjänst, tapp av kontrakt, goodwill, data, information, inkomst, förväntade besparingar eller affärsförhållanden, om inte informerats om möjligheten för sådana skador, som följd av eller i förbindelse med bruk av denna nätsida eller någon hit till länkad nätsida.

 

 

Undantag

 

Inget i denna ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar garantier som är givna vid lag for död, svindel, personskada vid oaktsamhet, eller något annat som det inte är lagligt for Rubb att exkludera.

 

 

Licens för att använda nätsidan

 

Genom att använda nätsidan samtycker du till de undantag och ansvarsbegränsningar som är angivna ovanför, och godtar de som rimliga. Använd inte denna nätsida om du inte godtar att de är rimliga.

 

Om någon av punkterna i denna ansvarsfriskrivning kan finnas vara omöjliga att använda grundat gällande lag, vill detta ej ha betydning för giltigheten av de övriga av ansvarsfriskrivningens varningar.

 

Materialet på denna nätsida, inbegripen text och bilder, är skyddad av lag om upphovsrätt och kopia skyddat av www.rubb.se / Rubb där som inte annat är beskrivet. Det kan inte kopieras, reproduceras, re publiceras, tankas ner, läggas ut, sändas eller överföras på något sätt frånsett din egen personliga, icke-kommersiella användning.

 

Det måste inhämtas skriftligt samtycke från rättighetshavare för annan användning av materialet.

 

Ingen del av denna nätsida kan distribueras eller kopieras för kommersiell användning eller ekonomisk vinst.

 

Alla immateriella rättigheter i förhållande till denna nätsida är reserverade och ägs av Rubb AB.

 

 

Länkar till andra nätsidor och produkter

 

Lenker til andre nettsider er for bekvemmeligheten til brukerne. Vi kan ikke gi noen garanti med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på slike nettsteder, eller pålitelighet, kvalitet eller effektiviteten av produkter som tilbys gjennom eksterne nettsteder. En link til en ekstern side innebærer ikke en anbefaling av synspunkter, Information eller produkter som tilbys eller holdes av slike nettsteder.

 

 

Ändringar

 

Vi förbehåller oss rätten att revidera och ändra i denna ansvarsfriskrivning från tid till annan, och eventuella reviderade versioner skall anses vara gällande från den första dato för publiceringen på denne nätsida.