Rubb villkor och förutsättningar

 

 

 

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter surfa och använda denna nätsida godtar du att följa och vara bunden av följande villkor som tillsammans med våra riktlinjer för integritet styr Rubbs förhållande till dig som nätanvändare.


Begreppet "Rubb", "oss" eller "vi" refererar till ägaren av nätsidan som har affärsadress Rubb AB Eolsborg 531 73 Källby. Tel: +46 70 915 87 30. Begreppet "du" refererar till användaren av vår nätsida.


Användning av denna nätsida är underlagd följande villkor:


Innehållet på sidorna i denna nätsida är för generell information och användning. De kan ändras utan varsel. Vare sig vi eller någon tredje parter ger någon garanti avseende noggrannhet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet av den information eller material som hittas eller erbjuds på denna nätsida för något bestämd ändamål. Du godtar att sådan information och material kan innehålla onöjaktig heter eller fel, och att vi eftertryckligen avsäger oss ansvar för sådana i den utsträckning det är tillåtet i lag.


Din användning av information eller materialet på denna nätsida är helt på egen risk, som vi inte kan bli ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att sörja för att eventuella produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna nätsida uppfyller dina specifika krav.


Denna nätsida innehåller material som ägs av eller är licensierad till oss. Detta material inkluderar, men begränsas ej till, design, layout, utseende och grafik. Reproduktion är förbjudet annat än i överensstämmelse med markeringen om upphovsrätt, som utgör en del av dessa villkor.


Alla varumärken återgivna på denna nätsida som ej tillhör eller är licensierad till operatören, är erkända på nätsidan.


O auktoriserad användning av denna nätsida kan ge upphov till krav om ersättning och / eller anses vara straffbart. Från tid till annan kan denna nätsida även innehålla länkar till andra nätsidor. Dessa kopplingar finns för enkelhetens skuld för att ge ytterligare information. Det behöver ej betyda att vi stöttar nätsidan. Vi har inget ansvar för innehållet i länkade hemsidor.


Du kan inte upprätta en länk till denna nätsida från en annan nätsida eller ett dokument utan Rubbs skriftliga samtycke. Din användning av denna nätsida, och eventuella tvister som uppstår som följd av sådan användning är underlagt Norsk och Svensk lag.